(no subject)

Date: Saturday, 10 June 2017 21:02 (UTC)
p35: (chameleon)
From: [personal profile] p35
чудовий мульт))

(no subject)

Date: Sunday, 11 June 2017 15:08 (UTC)
atejist: (Default)
From: [personal profile] atejist
З точки зору педагогіки мультфільм корисний, особливо дітям :) Хоча без усякої там "навчально-розвиваюче-виховної мети", суто для розваги, він може бути цікавим для всіх. Тобто час, витрачаний на нього, не пропав марно.
Page generated Sunday, 25 June 2017 05:25
Powered by Dreamwidth Studios