(no subject)

Date: Saturday, 10 June 2017 21:02 (UTC)
p35: (chameleon)
From: [personal profile] p35
чудовий мульт))

(no subject)

Date: Sunday, 11 June 2017 15:08 (UTC)
atejist: (Default)
From: [personal profile] atejist
З точки зору педагогіки мультфільм корисний, особливо дітям :) Хоча без усякої там "навчально-розвиваюче-виховної мети", суто для розваги, він може бути цікавим для всіх. Тобто час, витрачаний на нього, не пропав марно.

На Странице

Most Popular Tags

Page generated Tuesday, 17 October 2017 15:15